Beskrivning/Fördelar

 Punkt 1. - Beskrivning

 1.1  
I abonnemanget hos Thorsen-Teknik ingår 1 årligt servicebesök. I priset ingår startavgift och de första 2 timmarnas arbete. Efterföljande timmar i samband med servicebesöket faktureras till ordinarie timpris, dock med en abonnemangsrabatt på 25 %.
*(Se punkt 2 for mer information)

1.2
Abonnenten kan få gratis telefonsupport under ordinarie öppettider och även få förmånliga priser för telefonsupport utanför ordinarie öppettider.
*(Se mer under priser punkt 4)

1.3
Abonnenten får även möjlighet att delta i en årlig kurs-, tema- och nätverksdag inkl. middag etc. En person per år kan delta per abonnemang, som hålls hos Thorsen-Teknik. Det går att köpa fler platser som tillägg.
*(Se mere under priser punkt 4)

1.4
Vid uppdatering/funktionskontroll av utrustning ska alla enheter vara tillgängliga på samma plats/tid, annars tillkommer en tilläggsbetalning för ytterligare resor. Tidpunkten för servicebesöket bestäms av Thorsen-Teknik, i samråd med kunden. Uppdatering/funktionskontroll kommer att utföras av antingen Thorsen-Teknik eller våra servicepartners.

 

Punkt 2. - Inkluderat i priset

• Startavgift och de första 2 timmarnas arbete *(Se mer under punkt 1.1)

• 25% rabatt på efterföljande timmar i samband med servicebesöket
*(Se mere under punkt 1.1)

• Uppdatering av utrustning *(Se mere under Punkt 1.4)

• Kalibrering av utrustning *(Se mere under Punkt 1.4)

 • Kontrollera fel och åtgärda dem

• Säkerhetskopiering av data vid det årliga servicebesöket

• Tillgång till kurser och nätverksdagar *(Se mere under Punkt 1.3)

• Fri telefonsupport under kontorstid *(Se mere under Punkt 1.3)

 

Punkt 3. - Öpningstider

• Måndag 07.30 – 16.30

• Tirsdag 07.30 – 16.30

• Onsdag 07.30 – 16.30

• Torsdag 07.30 – 16.30

• Fredag 07.30 – 16.30

• Lördag Stängt

• Söndag Stängt

** Reservation för helgdagar

 

Punkt 4. - Priser (alla priser är exkl. Moms)

Serviceabonnemang

• Årlig kostnad för ett abonnemang. *(Se Bilag side 6)

Område A – 4360 sek
Område B – 5820 sek
Område C – 7280 sek
Område D - Fråga för pris

• Telefonsupport är gratis under kontorstid

• Telefonsupport utanför öppettider 830kr per påbörjad timme

• Extra deltagare till årskurs, tema och nätverksdag 285 sek per deltagare

Inget-serviceabonnemang

• Telefonsupport inom öppningstider 272kr pr. påbörgad kvart.

• Telefonsupport utan för öppningstider 1550kr pr. påbörgad time

• Deltagande på den årliga kurserna, tema och nätverksdag 721kr pr. deltagare .

 

Villkor

Prenumerationsavtalet startas vid undertecknandet av detta avtal och har en löptid på 12 månader. Avtalet förnyas automatiskt efter 12 månader, om inget annat avtal finns. Om avtalet ska sägas upp ska detta ske genom en skriftlig uppsägning från någon av de berörda parterna. Det finns en 14-dagars åtagande för prenumerationen och eventuella återstående saldon återbetalas inte. Thorsen-Teknik reserverar sig för tryckfel och samhällsbaserade priskorrigeringar. Prisändringar meddelas individuellt minst 20 dagar innan de träder i kraft. Abonnenten har därför möjlighet att ompröva grunden för avtalet.

• Prenumerationer skapade under 1:a kvartalet kommer att faktureras omkring den 20 januari.

• Prenumerationer skapade under det andra kvartalet kommer att faktureras runt den 20 april.

• Prenumerationer skapade under 3:e kvartalet kommer att faktureras runt den 20 juli.

• Prenumerationer skapade under fjärde kvartalet kommer att faktureras runt den 20 oktober.

Vi noterar underskriftsdatum i vårt system och prenumerationen kommer därför förnyas samma datum år 2. De vill säga att ett abonnemang skapat 2019-03-17 är aktivt till 2020-03- 17.