Thorsen-Teknik AB
Vår verksamhet startade 1983 under namnet LH Agro Elektronik AB. Då hade vi endast två produkter att erbjuda marknaden, en elektromekanisk arealmätare och en spillindikator för tröskor.  Produkterna var utvecklade av den lilla nystartade danska firman LH Agro A/S.

På 1980-talet den tiden var inte spillindikator en självklar del av tröskan som den är idag utan ett exklusivt hjälpmedel för den teknikintresserade tröskägaren.

1980-talet: Elektronisk kontroll
Intresset för elektroniska hjälpmedel steg och 1984 kom Mårten Magnusson in i företaget som hjälpreda och allt-i-allo. Två år senare, 1986 köpte sedan Mårten Magnusson bolaget av den tidigare ägaren och drev bolaget i 36 år fram till fusionen med Thorsen-Teknik i oktober 2020.

I slutet av 1980-talet tog LH Agro A/S stora kliv med många nyutvecklade produkter. De välkända  LH1000 och LH1200 serierna såg dagens ljus och såldes i över 20 000 exemplar runt om i Europa och minst 700 av dem i Sverige.

1990-talet: Datastyrd kontroll
Under mitten av 1990-talet togs de första staplande stegen mot VRA, variabel dosering. De första tillämpningarna som började användas i praktiken var tilldelning av kalk. Med detta tekniksprång gick utveckling från fristående, autonoma styrenheter till något som behövde kommunicera med andra system, både med den digitaliserade spridningskartan och med redskapsdatorn som styrde maskinen. En av produkterna som utvecklades var den tidens flaggskepp LH 5000, med prisbelönt design.

Multidatorn LH 5000 var först med en egenutvecklad datakälla där överföringsmediet var ett s.k. PCMCIA datakort med kapacitet på inte mindre än 512 kb!

Den snabba utvecklingen i IT-världen, framförallt inom dataöverföring gjorde att dessa äldre datalagringsmedier övergavs till förmån för handdatorer och andra datakällor och s.k. datautbytes-protokoll utvecklades.

2000-talet: Satellitpositionering
År 2006 köptes danska LH Agro upp av det amerikanska bolaget TeeJet och namnändrades till TeeJet Technologies.  Detta medförde att ett nytt sortiment med produkter för växtskyddssprutor dök upp i vår produktportfölj. Nu kunde vi erbjuda sprutdetaljer och munstycken.

I samband med TeeJets uppköp av LH Agro, ändrade vi firmanamn till det mer neutrala Agrotech Sverige AB. Det är också nu som Agrotech börjar erbjuda GPS utrustningar till den svenska marknaden, bl.a. den då enormt populära CenterLine 220 som sålts i över 1 000 exemplar i Sverige.

2010-talet: Autostyrning, redskapskontroll och ISOBUS
I takt med att satellitpositionering blir alltmer användbart, börjar lantbrukare efterfråga mer avancerade precisionslösningar. År 2013 börjar vi samarbeta med Topcon som leverantör och efter endast några få år är vår huvudsakliga omsättning baserad på precisionssystem från Topcon Agriculture

Med Topcon kunde vi börja leverera kompletta redskapssystem med ISOBUS på svenska eftermarknaden. Ett nytt språng i utvecklingen av precision i lantbruket tar nu sin början.