Loadmaster a100

Loadmaster a100 är det ledande CAN-baserade vägningssystemet i branschen. Systemet kombinerar avancerad sensorteknik och signalbehandlingstekniker, som tillsammans ger korrekt och konsekvent viktinformation. Loadmaster a100 ökar produktiviteten och är utformad för att fungera i miljöer med tung belastning och väderförhållanden. Systemet kompenserar för ojämna, sluttande ytor, vilket minskar körningen och maximerar viktade ton per timme.

TT Weigh

TT Weigh är ett enkelt och kostnadsanpassat vågsystem för jordbruksvagnar. Vägningssystemet bygger på den senaste tekniken
hydraulisk vägning via mätning av tryck i realtid. TT Weigh informerar den som använder den exakta lasten i ton, kilo eller lbs och kan även ställas in så att den ger ett larm när den maximala instängda lasten överskrids.

WEIGHLOG A10

Den Weighlog a10 är lämplig för eftermontering teleskoplastare, frontlastare och skid stutar. Vägningssystemet klarar upp till 10 olika verktyg, t.ex.
spadar eller gafflar. Systemet mäter det hydrauliska trycket under lyften genom att använda upp till 4 givare vid olika lägen, samtidigt som det tar igen tryckförändringar i systemet. A10 klarar 30 produkter, 30 kunder och upp till 5 olika produktblandningar.