NIR-sensor

NIR-sensor

NIR-sensorn är idealisk för rutinanalyser av flytgödsel och kan mäta variationen i torrsubstans, kväve, fosfor och kalium via infrarött ljus. Mätningarna sker i realtid och dokumenteras via loggfiler för både gödselspridning och fakturering. Analysen baseras på kvantitativa data, där analysen utförs kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Metoden säkerställer ett mer giltigt resultat jämfört med laboratorie- och slumpmässiga urval.

Tankar för flytgödsel
NIR-sensorn är ISOBUS-kompatibel och kan manövreras via alla ISOBUS-konsoler på marknaden. Sensorn analyserar kontinuerligt näringsinnehållet i flytgödseln och kartlägger den tilldelade mängden torrsubstans, kväve, fosfor och kaliumklorid. Detta gör det möjligt för lantbrukaren att fastställa en mer exakt gödslingsplan där alla grödor får samma mängd näringsämnen. Återgödsling kan bestämmas genom NIR-sensorns analys, så att du aldrig övergöder.

Släpvagnar för flytgödsel
Flytgödsel köps och säljs baserat på dess näringsinnehåll. Mängden torrsubstans, kväve, fosfor och kaliumklorid är därför mycket viktiga parametrar, som alla bidrar till att prissätta flytgödseln. NIR-sensorn möjliggör en snabbare och mer effektiv analysprocess där testresultaten kan nås via Dinamicas tabletlösning.

Hitta broschyr här:

Kontakta oss

E-mail: Info@agrotech.se

Telefon: (+46) 411 13458 

Telefonsupport

MÅN-TORS 08:00 – 16:00

FRE 08:00 – 16:00