NORAC Slant Kontrol

Slant Kontrol bomstyrning kontrollerar automatiskt höjden på huvudlyften och lutningscylindrarna. Två ultraljudssensorer är monterade på bommen, vilket automatiskt får bommen att kompensera och justera i sluttningar och sluttningar för att bibehålla en optimal höjd.

NORAC Total Kontrol

Total styrning av bommen håller bommen i optimal höjd genom att analysera både markytan och grödan. En optimal sprayhöjd ger en mer fördelaktig
sprutmönster och en jämnare användning. Systemet styr bommens alla funktioner inklusive huvudlyften, sned cylindern och båda vingarna oberoende av varandra (variabel geometri).